DETAILING PACKAGES

CHĂM SÓC NGOẠI THẤT

EXTERIOR – BASIC

A-B

3,000K

C-D

4,000K

S

4,800K

SUV

4,800K

XL SUV

5,500K

 • Standard wash
 • Xịt gầm
 • Tẩy nhựa đường
 • Dưỡng nhựa ngoài
 • Clay
 • Làm sạch khe kẽ, các chi tiết Chrome
 • Đánh bóng 1 nước
 • Làm sạch và phủ kính lái
 • +OPTIONAL: PHỦ BẢO VỆ

EXTERIOR – FULL

A-B

5,500K

C-D

6,500K

S

7,500K

SUV

7,500K

XL SUV

8,500K

 • Standard wash
 • Xịt gầm
 • Tẩy nhựa đường
 • Dưỡng nhựa ngoài
 • Clay
 • Làm sạch khe kẽ, các chi tiết Chrome
 • Đánh bóng 2 nước
 • Làm sạch tất cả kính và phủ kính lái
 • +OPTIONAL: PHỦ BẢO VỆ

* Giá chưa bao gồm lớp phủ bảo vệ, vui lòng chọn loại lớp phủ tại mục Coating Protection

CHĂM SÓC NỘI THẤT

INTERIOR – BASIC

A-B

1,000K

C-D

1,200K

S

1,500K

SUV

1,500K

XL SUV

1,800K

 • Rửa xe nhiều bước
 • Xịt gầm
 • Làm sạch chi tiết và bảo dưỡng các ghế
 • Làm sạch chi tiết và bảo dưỡng vô lăng
 • Hút bụi sàn xe
 • Làm sạch nhanh các hạng mục còn lại trong nội thất

INTERIOR – FULL

A-B

1,700K

C-D

2,000K

S

2,700K

SUV

2,700K

XL SUV

3,000K

 • Rửa xe nhiều bước
 • Xịt gầm
 • Làm sạch chi tiết và bảo dưỡng các ghế
 • Làm sạch chi tiết và bảo dưỡng vô lăng
 • Làm sạch chi tiết trần, sàn, táp bi cửa, bảng điều khiển, …
 • A/C Refresh